Lockout: Monikas bachelor-eksamen og SU er i fare

Eksamenstiden nærmer sig på universiteterne. Men det samme gør en storkonflikt.

Den 22. april går de offentligt ansatte i strejke. Og 28. april følger en lockout – medmindre konflikten bliver udsat eller løst i aften.

Universiteterne lukker stort set ned, hvis lockouten rammer. Og det kan få store konsekvenser for de studerende.

En af dem er 24-årige Monika Skadborg, som læser miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet.

LÆS OGSÅ: Johanne og Olga vil lave hekseskole for studerende, hvis lockouten kommer

Hun skal aflevere sit bachelor-projekt den 4. august. Men hun er bange for, at hun ikke når det:

”Mit projekt kræver, at jeg laver eksperimenter i et laboratorie. Men det er ikke alle målinger, jeg kan eller må lave selv. Jeg er afhængig af laboranterne, som bliver lockoutet.”

Hendes primære eksamensvejleder bliver også lockoutet:

”Det føles lidt stramt, for så skal jeg aflevere et meget ambitiøst bachelor-projekt uden resultater fra laboratoriet.”

SU’en i klemme

Monika Skadborg frygter også, at lockouten kan koste hende penge.

Hun har allerede udskudt sin bachelor-eksamen én gang fra 30. juni til 4. august på grund af tekniske problemer i laboratoriet. Men hun har ikke flere SU-klip tilbage.

Derfor har hun søgt om forlængelse af sin SU i to måneder. Men hun er bange for, at hendes ansøgning ikke kan blive godkendt i tide:

LÆS OGSÅ: Danmark mangler ingeniører som Panagiota. Men regeringen har gjort det for dyrt at lære dansk

”Jeg skulle gerne leve op til kravene for at få flere SU-klip. Men det kan tage lang tid at behandle ansøgningen, og hvis der kommer lockout, er jeg bange for, at det ikke kan nås.”

Hvis Monika Skadborg må udsætte sin eksamen igen, kan hun få dispensation til at starte på kandidatuddannelsen til september. Men hun kan ikke få adgang til nye SU-klip, før hun officielt har afsluttet sin bachelor.

Risiko for at blive smidt ud

Den almindelige SU-udbetaling vil fortsætte som normalt under en lockout, oplyser Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Men når studerende søger om ekstra SU-klip som Monika Skadborg, skal universitetet også tage stilling til ansøgningen, og det kan ikke garanteres, at de ansvarlige vil være på arbejde under en lockout.

Dansk Studerendes Fællesråd frygter, at mange studerende kan komme i klemme i en lockout:

”Du mister noget tid, indtil du kan gå op til eksamen igen,” siger forkvinde Sana Mahin Doost.

LÆS OGSÅ: DSB’s nye priser kommer til at koste Frederik 9.000 kroner mere om året

”Og du risikerer at komme på kant med fremdriftsreformen og blive smidt ud, hvis du ikke færdiggør uddannelsen til tiden.”

”Du risikerer også at falde ud af SU-systemet, hvis du skal forlænge studiet, men ikke har flere SU-klip tilbage – og så skal du søge om kompensation.”

Sana Mahin Doost understreger, at Dansk Studerendes Fællesråd bakker op om de offentligt ansattes kamp for bedre arbejdsvilkår:

”Vores undervisere er i forvejen pressede på tid. Men universiteterne skal også have en plan for, hvordan de studerende skal have dispensation efter en lockout.”

DTU ser tiden an

Der er stor forskel på, hvordan universiteterne vil håndtere lockouten, hvis den bliver til virkelighed. Nogle vil aflyse al undervisning.

På DTU afventer man stadig resultatet af overenskomstforhandlingerne:

LÆS OGSÅ: Studerende sagde fra over for sexchikane – så blev deres protest stoppet

“Da vi ikke kender den konkrete situation, har DTU’s direktion besluttet ikke at tage nogen forholdsregler, før vi kender det konkrete scenarie. Der er stor forskel på, om det bliver nu eller tættere på eksaminerne,” siger studiechef Jørgen Jensen.

Jørgen Jensen understreger, at DTU vil arbejde for at undgå konsekvenser for de studerende:

“Hvis studerende ramler ind i reglerne under en lockout, så vil man have en særlig begrundelse for at have en dispensation eller en særlig ordning. På DTU vil vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at sikre de studerendes studier og afbøde eventuelle konsekvenser af en lockout.”

luk

Film, tv og serier

Vis flere nyheder